Eiran historiaa

EIRAN KAUPUNGINOSA sijoittuu Helsingin niemen eteläosassa alueelle, jonka edessä meri avautuu laajana ulappana. Helsingin kuudennen (6.) kaupunginosan, Eiran, syntymisen taustalla ovat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun puutarhakaupunkiajatukset ja itävaltalaisen arkkitehti Camillo Sitten kehittämät kaupunkirakennusteoriat. Niissä alueen muotoilu perustuu keskiajan luonnollisesti kasvaneen kaupungin rakennustyyliin jatkuvine ja vaihtelevine tila- ja rakennussarjoineen sekä monimuotoisine yksityiskohtineen.

Vuonna 1905 arkkitehdit Lars Sonck, Bertel Jung ja Armas Lindgren laativat omasta aloitteestaan alueelle asemakaavaehdotuksen, jonka pohjalta kaupungininsinööri W.O. Lille loi uuden asemakaavan. Eiran asemakaava vahvistettiin vuonna 1908 ja se on Pohjoismaiden vanhimpia vapaamuotoisia asema- kaavoja.

Suurin osa alueen rakennuksista valmistui juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa, vuosina 1910-1914. Kun kaupunginosa rakennettiin niin lyhyessä ajassa, oli mahdollista noudattaa samaa arkkitehtonista muotokieltä, jugendia. Myöhemmin kaupunginosaa täydennettiin aina 1920-luvun alkuun asti, jolloin rakennustyyli oli lähinnä klassisismia.

Tarkoituksena oli rakentaa huvilakaupunginosa, jossa yhden ja kahden perheen talot sijaitsisivat tonteilla pienen puutarhan ympäröiminä. Tämä ajatus ei kuitenkaan toteutunut, vaan kaupunginosaan rakennettiin, aiottua tehokkaammin, pieniä huvilamaisia kerrostaloja.

Noin kymmenessä vuodessa syntyi yhtenäisesti rakennettu, omaleimainen kaupunginosa, joka on säilynyt nykypäiviin asti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kaikki rakennukset eivät ole arkkitehtonisesti merkittäviä, mutta siitä huolimatta Eira kaupunginosana muodostaa harvinaisen kokonaisuuden, Helsingin yhtenäisimmän, jossa korkeuskäyrien mukaisesti suunnitellut kadut, alueen jalankulkumainen luonne, katujen viereiset muurit ja runsas kasvillisuus luovat viihtyisän, inhimillisen ja intiimin kokonaisuuden.

Eiran kaupunginosan omaleimaisuus on suojattu asemakaavamääräyksellä, joka tuli voimaan vuonna 1976. Eiran kaupunginosa on määritelty kaupunkikuvan kannalta rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi.

Eiran kaupunginosa on kooltaan 8,7 ha ja alueella on 76 rakennusta. Asukasmäärä noin 1000 henkeä. Ainoita avomerinäkymiä Helsingissä