Mitä Pro Eira haluaa tehdä asukkaidensa iloksi

  • huolenpito puistoista
  • yhteisiä tapahtumia
  • seuraa Eiran ja lähialueiden kaavoitusta
  • on mukana Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä

Pro Eira ry on vuonna 1972 perustettu kaupunginosayhdistys, jonka alue perinteisesti kattaa varsinaisen Eiran kaupunginosan (6.) ja siihen välittömästi liittyvät alueet.

Pro Eira työskentelee kaupunginosansa erikoisluonteen säilyttämiseksi ja haluaa olla mukana uusia suunnitelmia alueelle tehtäessä, sekä toimii alueensa asumisolosuhteiden, sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi. Erityisesti me pidämme tärkeänä viheralueiden kehittämistä ihmisten hyvänolon lisäämiseksi.

Jäsenyys ei edellytä alueella asumista. Toiminta on avointa alueen kaikille asukkaille.

Uusia voimia tarvitaan yhdistyksen toimintaan. Tulkaa mukaan vaikuttamaan, varjelemaan ja pitämään yllä viihtyisyyttä Eirassa. Kertokaa kaupunginosayhdistyksemme Pro Eira ry:n olemassaolosta naapureillenne ja tuttavillenne, he saattaisivat innostua liittymään yhdystyksemme jäseniksi. Vaikuttakaa myös siihen, että taloyhtiönnekin liityisi jäseneksi. Taloyhtiöjäsenyys olisi erittäin toivottavaa tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi.

Malli jäsentiedotteesta pdf
Jäsentiedote 2017