Hallitus

Hallituksen jäsenten tehtävänä on seurata alueen asukkaiden kannalta ajankohtaisten ja tärkeiden asioiden kehittymistä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin Eiran alueelle myönteisellä tavalla. Tästä syystä alueen asukkaiden palaute hallitukselle on ensiarvoisen tärkeätä. 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että lähinnä kolmannes jäsenistä eroaa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain.

Lisää hallituksen velvollisuuksista ja tehtävistä kerrotaan säännöissä.

Hallituksen jäsenet

Seija Hansson

Pete Lipponen

Maria Mandelin

Niina Raij

Satu Sandström, pj

Hallituksen jäsenten tehtävänä on seurata alueen asukkaiden kannalta ajankohtaisten ja tärkeiden asioiden kehittymistä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin Eiran alueelle myönteisellä tavalla. Tästä syystä alueen asukkaiden palaute hallitukselle on ensiarvoisen tärkeätä.