Olemme tutustuneet Pyhän Birgitan puiston suunnitelmaluonnokseen ja toivommerakennusviraston kiinnittävän huomiota seuraaviin mielestämme parannusta kaipaaviin asioihin:

Puiston keskeinen viheralue

Koemme positiivisena, että alue muodostuu suuresta yhtenäisestä nurmialueesta ja jonka läpi kulkee loivasti kaartuva kivituhkapäällysteinen kävelytie.

Istutettavat havupensaat kaarevassa asetelmassa etelä – kaakkoissuunnassa voisi mielellään korvata esim. kurtturuusuilla, syreeneillä tai muilla kukkivilla ja alueella hyvin viihtyvillä pensailla. Tälle alueelle sopivia puita olisivat mm. erilaiset pihlajat, tuomi, riippulehmus, vrt. Eira, Kaivopuisto, Suomenlinna ym. merelliset, tuuliset alueet. Tärkeätä on säilyttää kasvivalinnoilla tyylillisesti yhtenäinen linja Merisatamanrannan alueella Hernesaaresta Kaivopuistoon.

Puistoa kiertävä raitti

Nurmialueen eteläpuolella oleva asfalttipäällysteinen puistoa kiertävä raitti ja betonikivipäällysteiset laajat kävelyväylät puistoalueen länsipuolella tulisi korvata kivituhka- tai hiekkapäällysteellä. Tämä korostaisi puiston luonnollisempaa ulkonäköä ja olisi parempi mm. juoksijoille ja muille ulkoilijoille. Ranta-alue on erittäin suosittu lenkkeilyalue, eikä kivi- tai tekokivipäällyste ole miellyttävä juoksualusta. Aikaisemmin tehty kivituhkapintainen polku teräsverkkoaidan merenpuolella kesti ongelmitta vuoden 2005 korkean veden ja myrskyilmat, joten tarvetta kiveyksen tekemiseen ei pitäisi olla. Pyöreät luonnonkivet rantaluiskan verhoilussa ovat mielestämme onnistuneet, samoin ajatus tyrnipensaiden istuttamisesta niiden lomaan.

Iloksemme olemme saaneet kuulla, että Ursinin kallioiden asfalttipäällyste tullaan poistamaan. Mielestämme asfalttipäällystettä ei tule lisätä uusissakaan suunnitelmissa.

Hernesaaren ranta

Hernesaarenrantaan suunniteltu 10 metrin kävelyväylä vaikuttaa ehdottomasti liian leveältä käyttötarkoitukseensa nähden ja on siksi epäviihtyisä. Lisäksi vieressä aivan rannan tuntumassa kulkee toinen kävelytie. Nämä kävelytiet vievät yli kolmasosanrantapuiston leveydestä. Myös musta betonikivipinta tuntuu vieraalta ja kovalta pintamateriaalilta eikä sovi puiston ja laajojen ranta-alueiden päällysteeksi.Suunnitelmaluonnoksen länsipäädyssä alkava Hernesaarenranta kaipaa puukujaa ja muuta kasvillisuutta sekä suojaavia pensaita kuten syreenejä tai muita kukkivia pensaita. Näin puistoalue saadaan erotettua vilkasliikenteisestä Hernesaarenranta- kadusta, jolloin viihtyisyys huomattavasti lisääntyy. Eiranrannan varrella puiston pohjoispuolella oleva puukuja voisi hyvin jatkua Hernesaarenrannan puolella. Kioskivarauksen paikkaa tulisi harkita lähemmäksi Hernesaarenranta-katua, jotta lastaus- ja huoltoajo voisi tapahtua ajamatta sisälle puistoon.

Puiston pohjoisosa, Eiranrantakadun varsi

Matalat havupensaat voitaisiin tässäkin korvata syreeneillä, saaristolaisruusupensailla,tyrnillä tai muilla vastaavilla. Rantapuistossa tulisi olla laajoina vapaina ryhminä keväisin sipulikukkia kuten tulppaaneja ja narsisseja ja kesäisin erilaisia luonnonkukkia kuten päivänkakkara, pietaryrtti, hiirenvirna, erilaiset apilat, kissankello, puna-ailakki jne.

Koristeheinäalue hiekkarannan takana tulisi korvata kumpareisella nurmialueella, jota voisi käyttää oleskeluun hiekkarannan lisäksi. Suunnitelmassa olevat havupuut tulee korvata lehtipuilla. Havupuut eivät luonnostaan kuulu tälle eteläiselle ranta-alueelle. Suojaa autojen melulta ja pakokaasuilta voisi tarjota kukkivat omena- ja kirsikkapuut sekä syreenipensaat vrt. Ursinin kallioiden valkoisena kukkivat syreenivallit.

Suunnitelmassa on hiekkarannan pohjoispuolella kaksi betonikivi/nupukivipolkuakoristeheinäalueen ja hiekkarannan välissä. Mielestämme ne tulisi korvata yhdellä luonnollisella polulla, jolloin hiekkarannan osuus saataisiin levenemään tällä kapealla ranta-alueella.

Olemme ymmärtäneet, että maata ja kivilohkareita aiotaan poistaa meripoukamanleventämiseksi. Pidämme poukaman länsirannan avartamista onnistuneena ratkaisuna,mutta voisiko kuitenkin harkita hiekkarannan säilyttämistä leveämpänä poukaman itäpuolella Ursinin kalliolle päin mentäessä?

Graniittiset portaat

Molemmat graniittiset portaat Pyhän Birgitan puiston eteläreunassa ovat suunnitelmassa muodoltaan kulmikkaita. Toivoisimme arkkitehtuuriin hieman pehmeämpiä linjauksia varsinkin puiston kaakkoiskärkeen.

Istuskelupaadet

Toivomme, että istuskelupaadet korvattaisiin perinteisillä puisilla puistonpenkeillä.

Meriportaiden allastasanteen länsipuoli, veneiden rantautumistasanne

Toivoisimme lisäharkintaa veneiden rantautumistasanteen rakentamiseen. Hiekkarannan ulkoilijat, auringonottajat ja uimarit joutuisivat jakamaan saman tilan veneiden kanssa, joiden pilssivedet, potkurit sekä kova ääni selkeästi häiritsevät oleskelua rannalla ja vedessä.Tasannetta voisi harkita poistettavaksi tai ainakin lyhennettäväksi jaluonnonkivirykelmät jatkumaan pehmeän kaarevasti myös itäpuolelle.Rantautumistasanteella voisi olla vain hyvin pieniä moottorittomia veneitä.Moottoriveneiden rantautumista voitaisiin ajatella lähelle kioskivarausta Hernesaaren rantaan.

Suihkulähde

Eteläisen Helsingin alueella ei juuri ole vesielementtejä puistojen kaunistuksena, paitsi nyt kunnostetussa Kolmikulma-puistossa. Meidän mielestämme nyt olisi Pyhän Birgitan puiston suunnitelmien yhteydessä hieno tilaisuus suunnitella sellainen korostamaan puiston ainutlaatuisuutta. Sijoituspaikka voisi olla itse puistossa tai suunnitellun vesialtaan yhteydessä.

Puistonpenkit

Puiston penkkejä tulisi sijoittaa myös aivan rantaan niille, jotka haluavat kokea meren kokonaisvaltaisesti omassa rauhassaan.

Nimikirjoituskalliot

Ursinin kallioiden länsipäässä olevan kallion pintaan on aikoinaan kaiverrettu nimikirjaimia. Olemme pohtineet onko suunnitelman hiekkaranta ajateltu juuri niiden eteen ja tekokivipintainen polku johdettu nimikirjoituskallioiden yli. Nämä nimikirjaimet saattaisivat olla säilyttämisen arvoisia.

Toivomme, että näistä huomioistamme on hyötyä suunnitelmienne jatkomuokkauksessa. Huomiomme kiinnittyy ennen kaikkea siihen, että uudesta puistosuunnitelma-alueesta tulisi mahdollisimman yhtenäinen jatke Kaivopuistolle, Merisatamanrannalle sekä suorassa näköyhteydessä olevalle Eiran alueelle. Tarpeeksi luonnonmukainen yleisvaikutelma sekä suunnitelmien sulautuminen jo olemassa oleviin puistoihin ja merenrantaan voisivat taata todella toimivan, kauniin sekä laadukkaan lopputuloksen.

 

Pyydämme saada mahdollisuuden lisäkommentointiin suunnitelmien edistyessä.

 

                      Pro Eira ry

                     

                      Sofia Aminoff                                          Tanja Lazkaj

                      puheenjohtaja                                           sihteeri