Helsinki 2.11.2008RakennusvirastoPL 150000099 Helsingin kaupunki

Asia: Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Pro Eira ry:n kannanotto.

Viite: HKR:n katu- ja puistosuunnitelmat koskien alueita Rantakallionpuisto, LP1 Eiranranta-Merikatu, LP1 Merisatamanranta-Merikatu jaUrsininkallio.

Olemme tutustuneet nähtävillä oleviin ja viitteessä mainittuihin suunnitelmiin ja esitämme niistäseuraavaa: Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi puistoketjun kokonaissuunnitelmaan tutustuttuaan puistoille jatkosuunnitteluluvan lokakuussa 2007. Jatkosuunnitteluohjeissa sanotaan mm. että ”Alueen jatkosuunnittelussa tulee käyttää maisema-arkkitehtia ja julkisen kaupunkitilan suunnittelun asiantuntijoita, jotta alueesta saadaan monipuolisesti kaupunkilaisia palveleva, vetovoimainen, viihtyisä ja esteettisesti korkeatasoinen rantapuisto”. Valitettavasti verratessamme lautakunnalle esitettyä suunnitelmaa nyt lausunnolla olevaan tarkennettuun suunnitelmaan, toteamme ettei Kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjeistusta eikä kaupunkilaisten toivetta rannan yhtenäisestä viher- ja puistoalueesta ole otettu huomioon.

Rantakallionpuisto (Koirapuisto)

Kivituhkalla päällystetyn koirapuiston ilme on liian ankea ja yksitoikkoinen. Koirapuistoksi osoitettu alue on laaja ja vaatii lisää vihreyttä ja kasvillisuutta ympäristön yleisen viihtyisyyden säilyttämiseksi. Alueelle tulisi istuttaa pensaita sekä kulutusta kestävää ruohoa. Telakkakadun viereiset puut ja muu olemassa oleva kasvillisuus alueen pohjoispäässä tulee säilyttää. Kivituhkaa miellyttävämpi ja kauniimpi materiaali olisi esimerkiksi merihiekka ainakin osalle aluetta.Puiston valaistus on toteutettava hienovaraisesti siten, ettei valaistus häiritse viereisten kiinteistöjen asukkaita. Suunniteltu sadekatos ei ole toivottava, sillä se houkuttelisi paikalle läheisen neulanvaihtopisteen asiakkaita. Käytetyt huumeneulat ovat vaarallisia myös koirille.

LP 1 alue Eiranranta-Merikatu

Suunnitelma sijoittaa asfaltoitu ja viemäröity pysäköinti- ja veneiden talvisäilytysalue (7 324 m2) keskelle puisto- ja ulkoilualuetta rantavyöhykkeen kapeimmalle kohdalle on vakava virhe, jonka seuraukset olisivat käytännössä peruuttamattomat. Alueen tulisi olla puistomainen ja sen tulisi täydentää viheralueiden ketjua osana nykyistä Merisatamanrannan virkistysaluetta. Uusi Eiranranta-katu kevyen liikenteen väylineen peittää jo asfaltilla huomattavan osan kapeasta ranta-alueesta. Tasapainon vuoksi tien pohjoispuoli Eiran muurin edustalla tulisi välttämättä suunnitella viheralueeksi. Alueelle on suunniteltu puistoa jo Eiran 100-vuotiaassa asemakaavassa!Pysäköintialueelle on suunniteltu kaavion mukaan 43 venesäilytyspaikkaa. Venesäilytyksestä aiheutuu huomattavia haittoja (menetetyt näkymät, ympäristöhaitat kemikaaleista, epäsiisteys, voimakas valaistus, pressujen pauke tuulessa, mahdollinen turva-aitaus). Pysäköinti- ja veneiden talvisäilytysalueen rakentamiskustannukset ovat huomattavan korkeat. Suuri osa veneiden talvisäilytystä on jo siirretty pois alueelta, mm. 600 venettä sijoitetaan toistaiseksi Jätkäsaaren bunkkeriin. Näistä tekijöistä seuraa johtopäätös: aika on ajanut käsiteltävänä olevan suunnitelman ohi. Suunniteltu investointi ei ole enää taloudellisesti perusteltavissa. Veneiden talvisäilytyksestä luopuminen mahdollistaa LP1 alueen puistomaisen suunnittelun.Suunnitelmien mukainen voimakas valaistus sijoittuisi suoraan Eiran eteen aiheuttaen valosaastetta asukkaille ja merenrannasta nauttiville ulkoilijoille. Alueen valaistus olisi suunniteltava uudelleen ja toteutettava hienovaraisesti siten, että valaistus on tasapainossa ympäröivän alueen kanssa. Haluaisimme olla myötävaikuttamassa valaistuksen suunnitteluun.Läntisimpään lohkoon sijoitettu YTV:n kierrätyspiste on sekä asukkaiden että veneilijöiden kannalta syrjässä. Sijainti ei kannusta asukkaita kierrättämiseen ja vain lisäisi autoliikennettä. Ehdotammekin, että kierrätyspiste sijoitetaan LP 1/Merisatamanranta-Merikatu-alueen City WC:n läheisyyteen. Paikka on kaikkien käyttäjien kannalta keskeisempi ja se sijaitsee lähempänä veneilijöiden laituripaikkoja.Nykyiset Eiran muurin viereiset puut tulee säilyttää, jotta alueelle syntyisi vaihtelevan ikäinen puusto.Eiranranta-katu vaatii molemminpuolisen puurivistön, jotta se jatkaisi Ehrenströmintien ja Merisatamanrannan rantabulevardien kokonaisuutta. Puiden korkeutta voidaan säädellä sopivan puulajin valinnalla. Tällaisenaan Eiranrannan tie on epäinhimillisen ankea ja lohduton.

LP 1 Merisatamanranta-Merikatu

Villa Ensi on saamassa edustalleen arvoisensa puistomaisen viheralueen kukkaistutuksineen, mikä on ilahduttavaa. Pidämme kuitenkin perinteisiä puistonpenkkejä pöytäryhmiä parempana vaihtoehtona.Pysäköintialueen länsipäässä autopaikat sijoittuvat liian lähelle hiekkakäytävää, minkä johdosta ehdotamme länsipäädyn lyhentämistä tasapainoisemman ja kauniimman puistokokonaisuuden saavuttamiseksi.Veneiden talvisäilytyksestä luopumiseen pätevät samat argumentit kuin alueella LP1 Eiranranta-Merikatu.

Ursininkallio

Ursininkallion puistosuunnitelman tavoitteet ovat sinänsä kiitettävät. Koivujen poistamiseen merenkulkijain muistomerkin ympäristöstä ja muiden puiden idempää puistoalueelta ei kuitenkaan ole riittäviä perusteita. Jokainen elävä puu Ursininkallion puistoalueella on säilyttämisen arvoinen. Ehdotamme myös lisää syreenejä istutettavaksi alueelle.Haluamme jatkaa yhteistyötä ja olla mukana myös suunnitelmien edistyessä.

Eteläiset kaupunginosat ry

Pia Aaltonen, pj Ulla Blomberg, sihteeri

Pro Eira ry

Sofia Aminoff, pj Tanja Lazkaj, sihteeri