Hallitus

Hallituksen jäsenten tehtävänä on seurata alueen asukkaiden kannalta ajankohtaisten ja tärkeiden asioiden kehittymistä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin Eiran alueelle myönteisellä tavalla. Tästä syystä alueen asukkaiden palaute hallitukselle on ensiarvoisen tärkeätä. 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että lähinnä kolmannes jäsenistä eroaa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain.

Lisää hallituksen velvollisuuksista ja tehtävistä kerrotaan säännöissä.

 

Hallituksen jäsenet

Seija Hansson
Pete Lipponen
Maria Mandelin
Susanna Perko
Niina Raij
Sam-Erik Ruttmann
Satu Sandström, pj
Kaija Santaholma, vpj

 

Hallituksen jäsenten tehtävänä on seurata alueen asukkaiden kannalta ajankohtaisten ja tärkeiden asioiden kehittymistä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin Eiran alueelle myönteisellä tavalla. Tästä syystä alueen asukkaiden palaute hallitukselle on ensiarvoisen tärkeätä.