Mitä Pro Eira haluaa tehdä asukkaidensa iloksi

  • huolenpito puistoista
  • yhteisiä tapahtumia
  • seuraa Eiran ja lähialueiden kaavoitusta
  • on muka Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä

 

 

Tämä maisema on säilyttämisen arvoinen, näkymä Ursinin kallioilta

Miksi Pro Eira on kiinnostunut Hernesaaresta

Pro Eiran tehtävänä on edistää alueen ainutlaatuisuutta ja virkitysalueiden säilyttämistä kaikkien kaupunkilaisten ja vieraiden iloksi

 

Yli 10 vuotta kestäneen suunnitteluajan kuluessa on Hernesaareen rakennettavan kerrosalan määrää jatkuvasti kasvatettu ja toimintoja alueelle lisätty. Suunnitelmissa maapohjaisen viheryhteyden kapeus ja katkeaminen johtuu kohtuuttomasta kerrosalamitoituksesta, joka on johtanut korkeaan ja massiiviseen rakennustapaan ja liiallisiin meritäyttöihin.

 

 

 

 

Virkistysalueeksi yleiskaava 2002:ssa on varattu vain kapea suikale itärantaa ja eteläkärkeä. Näin on tehty huolimatta paikan edellytyksistä ja alueen rajautumisesta ns. Helsinki-puistoon. 

Täyttöniemen kärkeen suunniteltu rakentaminen peittäisi näkymän mantereelta, mm. Ursinin kallioilta, kohti Pihlajasaaria. Väylän kapeneminen 200 m lisätäytöllä lisää vesiliikenteen vaarallisuutta väylällä. Maisema on oleellinen osa Helsingin merellistä imagoa, joka on esitetty osayleiskaavan tavoitteeksi.

Koska risteilyliikennettä ja veneilypalveluita halutaan edistää, jää Hernesaaressa ainoaksi mahdollisuudeksi liikenteen vähentämiseksi pienentää asumisen, työpaikkojen ja palvelujen kerrosalaa.

Pro Eira ry on vuonna 1972 perustettu kaupunginosayhdistys, jonka alue perinteisesti kattaa varsinaisen Eiran kaupunginosan (6.) ja siihen välittömästi liittyvät alueet.

Pro Eira työskentelee kaupunginosansa erikoisluonteen säilyttämiseksi ja haluaa olla mukana uusia suunnitelmia alueelle tehtäessä, sekä toimii alueensa asumisolosuhteiden, sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi. Erityisesti me pidämme tärkeänä viheralueiden kehittämistä ihmisten hyvänolon lisäämiseksi.

Jäsenyys ei edellytä alueella asumista. Toiminta on avointa alueen kaikille asukkaille.

Uusia voimia tarvitaan yhdistyksen toimintaan. Tulkaa mukaan vaikuttamaan, varjelemaan ja pitämään yllä viihtyisyyttä Eirassa. Kertokaa kaupunginosayhdistyksemme Pro Eira ry:n olemassaolosta naapureillenne ja tuttavillenne, he saattaisivat innostua liittymään yhdystyksemme jäseniksi. Vaikuttakaa myös siihen, että taloyhtiönnekin liityisi jäseneksi. Taloyhtiöjäsenyys olisi erittäin toivottavaa tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi.

Kaupungin ainoa luonnonvarainen kallio meren rannalla - Ursinin kallio
Eiran puisto